CONTACTEER ONS

Asent

Hendrik Van Veldekesingel 150/179
3500 Hasselt

011 85 16 43

Stéphanie Van Houtvinck - zaakvoerder


Erkend syndicus

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV - 
BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160) 

BIV 514.313 (België)

BTW BE1000.467.601


Erkend CIB lid

De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be