Uw investering in de juiste handen

Investeren in vastgoed blijft een goede keuze. Maar het verhuren en beheren van uw eigendom kan zorgen met zich meebrengen. Het vraagt tijd, kennis en energie. Weten hoe investeren in vastgoed werkt is cruciaal om voor financieel succes te gaan. Asent neemt als rentmeester deze zorgen van u weg zodat u zich enkel op de inkomsten kan concentreren. In nauw overleg met u bepalen we welke taken we uit handen nemen.

We zorgen niet alleen dat uw vastgoed goed beheerd wordt, maar ook dat u een serieuze huurder krijgt, en dit onder een correcte huurovereenkomst.

Naast het verhuren zorgen we er bovendien ook voor dat kleine herstellingen gebeuren, dat er een geldige waarborg afgesloten wordt, dat de huurovereenkomst geregistreerd wordt, dat er bij in- en uittrek een gepaste plaatsbeschrijving opgemaakt wordt, dat de huurder een gepast voorschot met betrekking tot de bijkomende kosten zal betalen, dat er een duidelijke huurders- en eigenaarsafrekening opgemaakt wordt alsook dat bij grotere herstellingen/renovaties een gepaste offerte vrijblijvend zal voorgelegd worden.


Waarom kiezen voor een rentmeester

We zijn het vast aanspreekpunt voor u én uw huurder(s).

Als er problemen met betalingen van de huur opduiken, lossen wij deze op

We zijn 24/7 bereikbaar voor dringende gevallen.

U krijgt juridische expertise voor de prijs van een rentmeester.

U moet niet op zoek naar een huurder. 

U bent zeker van een optimaal rendement van uw vastgoed.