Asent is opgenomen in de lijst van beëdigde schatters-experten van de Vlaamse Belastingdienst, die de schattingen voor nalatenschappen volgens het VLABEL-charter uitvoeren onder het uniek identificatienummer 005215749816.


WANNEER KIEZEN VOOR EEN ERKENDE VLABEL-SCHATTING?

Aangifte van nalatenschap en berekening van de erfbelasting

Bij de schenking van een onroerend goed

Waardering bij inbreng in vennootschappen

Bij een gerechtelijke echtscheidingsprocedure


Die VLABEL schatting wat is dat eigenlijk?
Een VLABEL-schatting kan u interpreteren als een beëdigde vastgoedtaxatie door een erkend schatter-expert. De fiscus zal deze waardebepaling van de onroerende goederen als correct en bindend beschouwen, mits deze werd uitgevoerd door een erkend schatter-expert en gemotiveerd werd in een gedetailleerd schattingsverslag dat aan de nodige vormvereisten voldoet. Een erkende VLABEL taxatie geeft u als eigenaar, erfgenaam of aandeelhouder de zekerheid dat u een realistisch en correct bedrag doorgeeft aan de Vlaamse Belastingdienst, die de geschatte waarde in principe zal aanvaarden. Het feit dat u een erkend en onafhankelijk VLABEL schatter-expert heeft ingeschakeld, vermindert bovendien het risico op controleschattingen door de overheid en levert doorgaans ook een kortere administratieve doorlooptijd op.

Niet verplicht, altijd verstandig
Er zijn verschillende scenario's waarbij u een officiële waardebepaling van onroerende goederen wenselijk is om discussies te vermijden. In sommige gevallen is een erkende vastgoedschatting zelfs verplicht, bijvoorbeeld wanneer u een fiscale waarde moet doorgeven aan de Vlaamse Belastingdienst. Het is in elk geval verstandig om vastgoedschattingen altijd aan ervaren en onafhankelijke professionals over te laten. Alleen zo bent u écht gerust dat de waardebepaling gebeurt zonder invloed van eventuele commerciële belangen. Hoe zeker bent u anders dat u vastgoed verkoopt aan een marktconforme verkoopprijs om een vlotte verkoop zonder al te veel prijswijzigingen achteraf te garanderen?

Opletten bij een gratis schatting
Sommige vastgoedmakelaars overhandigen ook bij een gratis vastgoedschatting een argumenterend verslag. Dit kan echter zeer beknopt zijn en het verslag wordt ook niet altijd kosteloos overhandigd aan de betrokken eigenaar. Soms krijgen eigenaars het schattingsverslag enkel in handen tegen betaling of mits ondertekening van een bemiddelingsovereenkomst.