Elektrische keuring gemeenschappelijke delen om de 5 jaar: wat met de bestaande attesten?

21-12-2023

Met de wijziging van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties in 2020 werd er gesleuteld aan de definitie van een 'huishoudelijke installatie'. Daardoor vallen de technische lokalen van een residentieel geheel en de huishoudelijke werkeenheid niet meer onder de huishoudelijke installatie. Het gevolg is dat er twee keuringsperiodiciteiten naast elkaar bestaan. De keuring van de elektriciteit in de gemene delen moet 25-jaarlijks gebeuren, terwijl de elektrische keuring van de technische ruimtes (liftmachinekamer, tellerlokaal, …) om de 5 jaar moet worden uitgevoerd. Aan deze kafkaiaanse situatie is een einde gekomen met het Koninklijk besluit van 5 maart 2023.

Elektrische keuring om de 5 jaar

Als gevolg van de wijziging aan het Algemeen Reglement op de elektrische installaties worden de elektrische installaties van gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel voortaan beschouwd als niet-huishoudelijke installaties. Dat betekent dat de periodiciteit van de elektrische keuring van de gemeenschappelijke delen en technische lokalen van een residentieel geheel wordt gelijkgeschakeld op 5 jaar.

Gevolgen voor de bestaande controleattesten?

Afwijking voor bestaande elektrische installaties
Het artikel 54 van het koninklijk besluit van 5/3/2023 voorziet in een afwijkingsbepaling die geldt voor de bestaande elektrische installaties van gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel.

  • Het bepaalt dat de datum van het volgende controlebezoek en de inbreuken die werden vastgesteld in het laatste controleverslag dat vóór 1/6/2023 werd opgesteld van toepassing blijven.
  • De oplossing van eventuele inbreuken, die vóór 1/6/2023 bij een controlebezoek werden vastgesteld, en de verificatie van hun verdwijning blijven van toepassing.

Bestaande attesten - Termijn op verslag blijft van toepassing
Concreet betekent dit dat indien de laatste controle vóór de inwerkingtreding van het nieuwe koninklijk besluit werd uitgevoerd en indien de volgende controle na de
inwerkingtreding moet worden uitgevoerd, de termijn die op het verslag werd vermeld van toepassing blijft. Het verslag en de voorwaarden van dit verslag blijven geldig na de inwerkingtreding van het nieuwe koninklijk besluit.

In dit voorbeeld betekent dit dat de datum van 1/1/2047 vermeld op het controleverslag als basis dient voor de volgende controle van de elektrische installatie. Als de elektrische installatie ten laatste op 1/1/2047 opnieuw wordt gecontroleerd en die positief is, dan zal op het controleverslag 1/1/2052 als volgende controledatum vermeld worden.

Positief of negatief controlebezoek
Aansluitend geeft ACEG ons ook nog mee dat als de elektrische installatie van gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel bijvoorbeeld op 15/12/2022 niet conform werd verklaard, het volgende controlebezoek tegen uiterlijk 15/12/2023 zal moeten plaatsvinden. In geval van een positief of negatief controlebezoek, zal de nieuwe periodiciteit vanaf dan van toepassing zijn.

Bron: cib.be