Welke gevolgen heeft het energieakkoord voor de bewoners van een appartementsgebouw?

10-02-2022

Het energieakkoord van de federale regering heeft de voorbije week veel stof doen opwaaien. Er is toch enige bezorgdheid ontstaan met betrekking tot appartementsgebouwen met een collectieve verwarmingsinstallatie. De vraag stelde zich of in dergelijke gebouwen de premie van €100 pro rata onder de bewoners van het gebouw dient verdeeld te worden (met enkele luttele euro's premie per bewoner/gezin als resultaat).

08/02/2022

In de formele communicatie van het energieakkoord konden we lezen dat de federale regering drie koopkrachtboosters voorziet:

 1. vanaf maart gaat de btw op elektriciteit gedurende 4 maanden van 21% naar 6% voor alle residentiële klanten
 2. een verwarmingspremie van €100 voor alle Belgische gezinnen die zal verrekend worden op de elektriciteitsfactuur van iedereen die een residentieel elektriciteitscontract heeft
 3. een verlaging van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

Wat betekent dit voor de bewoners van een appartementsgebouw?

Op basis van de formele communicatie van de premier en verdere informatie ingewonnen door CIB kunnen we het volgende stellen:

Tijdelijke BTW-verlaging naar 6%

 • De algemene delen op naam van de VME worden door de overheid als professionele verbruiker aanschouwd
 • De BTW-verlaging zal enkel worden toegekend op contracten van residentiële verbruikers en niet voor instanties met een professioneel contract
 • Het is dus enkel het eigen privatief elektriciteitsverbruik dat gefactureerd wordt aan de eigenaar/huurder waarvoor deze tijdelijke verlaging van toepassing zal zijn
 • Dit alles werd ons ondertussen bevestigd door het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem

Verwarmingspremie van 100 euro

 • De verwarmingspremie wordt verrekend op de elektriciteitsfactuur van iedereen met een residentieel elektriciteitscontract
 • De regering beklemtoonde in de communicatie dat het de intentie is dat 'àlle gezinnen' de premie ontvangen
 • Op grond daarvan mag o.i. aangenomen worden dat ook in geval van een collectieve stookinstallatie elk gezin dat een appartement bewoont in het gebouw de volledige premie zal krijgen
 • Op welke manier en wanneer deze premie zal uitbetaald worden via de elektriciteitsfactuur wordt momenteel nog door de federale regering en de energieleveranciers bekeken.

Bron: cib.be