Fysieke algemene vergaderingen opnieuw toegelaten

28-01-2022

Gisteren verscheen het nieuwe KB inzake corona in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe tekst schrapt het verbod op private bijeenkomsten. Fysieke en hybride algemene vergaderingen zijn dus opnieuw toegelaten. Daarvan ontvingen we net ook bevestiging van het kabinet van minister van Justitie Van Quickenborne. Lees hier wat dit betekent voor de organisatie van de algemene vergaderingen.

28/01/2022

Voor bijeenkomsten binnen met tot 200 personen gelden geen beperkingen, behoudens uiteraard de gekende veiligheids- en voorzorgsvoorschriften (mondmasker, handhygiëne, ...). Voor die voorschriften blijft de sectorgids van het Fonds323 een nuttige inspiratiebron. Vanaf 200 personen moet je het aantal aanwezigen beperken tot 70% van de totale capaciteit van de zaal. Dit laatste behoudens wanneer de luchtkwaliteit de streefwaarde van een debiet van minstens 40m³ per uur per persoon aan ventilatie of maximaal een CO²-concentratie van 900ppm haalt. Voor dit laatste contacteer je best de zaal om inlichtingen in te winnen.

Let wel! De mogelijkheid tot uitstel van de algemene vergadering valt weg. Voortaan moet de algemene vergadering effectief georganiseerd worden en kan ze op geen enkele wijze uitgesteld worden. Er geldt immers geen verbod meer. Bovendien moeten vergaderingen die werden uitgesteld nu worden ingehaald. Als de vergadering ondertussen digitaal of schriftelijk werd gehouden, hoeft dat niet.

De syndicus is echter niet verplicht om fysiek te vergaderen. De keuze voor de organisatiewijze van de algemene vergadering (fysiek, hybride, digitaal of versoepelde schriftelijke besluitvorming) ligt bij de syndicus. Op aandringen van CIB Vlaanderen, het BIV en Federia is dat expliciet zo bepaald. De opheffing van het verbod heeft dus geen implicaties voor digitale algemene vergaderingen en de versoepelde schriftelijke besluitvorming. De soepelere methode om schriftelijk beslissingen te nemen blijft onverkort in voege tot 31/05.

We herhalen dat het de syndicus is die de vergaderwijze kiest. Dit met het oog op de bezorgdheden bij syndici over de continuïteit van hun onderneming. Veel syndici zijn immers bezorgd over het hoge aantal besmettingen en de decimerende impact van quarantaines en ziektes op het personeelsbestand. Het bewaren van de continuïteit in de dienstverlening is een zeer terechte zorg, niet in het minst gelet op het belang ervan voor de mede-eigenaars.

Bron: cib.be