Moderniseringstermijn voor liften van vóór 1958 wordt verlengd

30-06-2022

Moderniseringstermijn voor liften van vóór 1958 wordt verlengd

30/06/2022

Sinds 2003 moeten eigenaars van gebouwen met liften rekening houden met een aantal verplichtingen op het vlak van veiligheid. Die regelgeving is opgenomen in het KB van 9 maart 2003. In 2012 volgde een nieuw KB met daarin een aantal wijzigingen/verduidelijkingen, waaronder de gespreide modernisering van liften, afhankelijk van het jaar van ingebruikname. Liften die dateren van voor 1958 moeten in principe tegen uiterlijk 31 december 2022 gemoderniseerd zijn. In het kader van een schriftelijke vraag van Sophie Rohonyi (DéFI) bevestigde Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne nogmaals de verlenging van de moderniseringstermijn voor liften van vóór 1958.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen liften van voor 1958 met historische waarde en liften van voor 1958 zonder historische waarde.

  • Voor liften die voor 1958 in gebruik zijn genomen maar geen historische waarde hebben wordt 31/12/2023 de uiterste datum voor de modernisering.
  • Voor liften die voor 1958 in gebruik zijn genomen met historische waarde wordt 31/12/2027 de uiterste datum voor de modernisering. Voor deze liften moeten alternatieve oplossingen worden gezocht.

Het doel is de eigenaars van deze liften voldoende tijd te geven om passende oplossingen te zoeken voor de verplichte modernisering van hun lift.

De minister bevestigde dat het koninklijk besluit van 2003 betreffende de veiligheid en de modernisering van de liften in België momenteel herzien wordt en zal worden gewijzigd zodra tussen de belanghebbenden overeenstemming over een nieuwe tekst is bereikt. Het doel is dit zo snel mogelijk te doen.

Bron: cib.be